Gmina Skrzyszów
IPmap Portal 2.8.0
inspe-projekt.pl
Pobieranie danych .....
Ortofotomapa 2009
MPZP
Studium
Warstwa 1
Warstwa 2
Warstwa 3
Warstwa 4
Warstwa 5
Warstwa 6
Ewidencja
Działki
Budynki
Układ WGS84 :
Układ 2000 :